Lễ ra mắt Ban Vẽ móng nghệ thuật Hội Đào tạo -Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam

Ngày 26 tháng 6 năm 2022, tại Hà Nội Ban Vẽ móng nghệ thuật (Nail) thuộc Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam tổ chức lễ ra mắt, các chức danh trong ban có Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 6 ủy viên.

Hội Đào tạo và phát triển nghề làm đẹp Việt Nam là tổ chức xã hội-nghề nghiệp trực thuộc Hiệp hội dạy nghề và nghề công tác xã hội Việt Nam. Hội là đơn vị tự nguyện thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ làm đẹp trên phạm vi toàn quốc, đồng thời là cầu nối truyền tải và phản hồi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này nhằm tạo sự thông hiểu, đồng thuận cùng hướng tới mục tiêu chung.

Tại buổi lễ ra mắt Ban Vẽ móng nghệ thuật của Hội, Bà Nguyễn Ngọc Liên cũng đã trao Giấy chứng nhận hội viên của Chủ tịch Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam cho 28 chuyên gia nghề nail là hội viên cá nhân. Tại buổi lễ ra mắt Ban, các hội viên và lãnh đạo Ban Vẽ móng nghệ thuật xây dựng nội quy họat động, chương trình, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2023.

Ban Nail sẽ tập trung phát triển xây dựng phát triển kỹ năng và chương trình đạo tạo bằng việc tổ chức các khóa đào tạo nghề, hội thảo, đào tạo quản lý và kỹ năng mềm để nâng cao trình độ cho các hội viên; theo sự phân công của Hội tổ chức các kỳ thi nghề cấp quốc gia và quốc tế; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo, triển lãm và thi tay nghề…

Các thành viên Ban Nail và hội viên cam kết quyết tâm, đồng lòng cùng chung tay xây dựng nghề nail ngày càng phát triển hơn. Cùng với đó, phối hợp với các ban khác của Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam phát triển lĩnh vực làm đẹp nước ta vươn ra tầm quốc tế.