VNBA thông báo quyết định kiện toàn tổ chức trung ương hội.

Ngày 18/5/2021, TS.Nguyễn Hải Hữu- Chủ tịch Hội Đào tạo-Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam đã ký quyết định kiện toàn tổ chức Hội Đào tạo-Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam. VNBA xin thông báo đến lãnh đạo VNBA, các ban chuyên môn cùng toàn thể hội viên VNBA toàn văn các Quyết định này:

Chi tiết Quyết định kiện toàn công tác tổ chức phân công lãnh đạo Hội, các ban chuyên môn trực thuộc VNBA, xem tại đây:
quyet dinh kiện toàn tổ chức hội (1)

Chi tiết Quyết định thành lập Ban Đào tạo thuộc VNBA, xem tại đây:
QĐ 06 Ban Đào tạo 17.05 (1)