GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘI ĐÀO TẠO-PHÁT TRIỂN NGHỀ LÀM ĐẸP VIỆT NAM 

I. Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam là gì?

Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam (VNBA) là tổ chức phi lợi nhuận, được lập ra để thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp làm đẹp ở Việt Nam. Hội viên được hưởng hàng loạt các lợi ích bao gồm giáo dục, các buổi đào tạo, hội thảo, các buổi họp thành viên thường xuyên và các sự kiện, chuẩn hóa kiến thức chuyên môn, cơ hội kết nối học hỏi các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và các nước trên thế giới có công nghệ làm đẹp đứng đầu như Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức….

II- Mục tiêu và tầm nhìn của Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam:

1.Thúc đẩy bảo vệ quyền lợi chung của ngành công nghiệp làm đẹp và sự an toàn của người tiêu dùng, bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn chuyên môn cho chuyên viên, đào tạo, thiết lập, vận hành, ứng dụng các sản phẩm, thiết bị làm đẹp.
2. Khẳng định vị thế của ngành công nghiệp làm đẹp tại Việt Nam, giáo dục công chúng về các giá trị lợi ích và kinh nghiệm trong ngành.
3. Hỗ trợ, và giúp đỡ các thành viên vượt qua những trở ngại trong nghề nghiệp, giám sát và theo dõi thị trường trong nước và nước ngoài, sản phẩm và dịch vụ mà các thành viên của mình đang tham gia, vì lợi ích thương mại, tài chính, kinh tế, an ninh của đất nước; khuyến khích sự tham gia của các cơ sở làm đẹp uy tín, chất lượng và các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ thiết bị cho ngành công nghiệp làm đẹp.
4.Tiến hành nghiên cứu liên quan đến sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở…..trao đổi, phổ biến kiến thức, kỹ thuật cũng như các thông tin giao dịch liên quan.
5. Thúc đẩy chất lượng của sản phẩm, dịch vụ của những đơn vị cũng như thành viên tham gia vào việc kinh doanh đều là thành viên của mình, để đảm bảo được chất lượng sản phẩm và dịch vụ cũng như tiến hành nghiên cứu cải tiến chuyên môn cho chất lượng tốt hơn.
6. Phối hợp với chính phủ trong việc thúc đẩy thương mại, công nghiệp, tài chính…..hay bất cứ đơn vị nào nhằm phát triển nghành công nghiệp làm đẹp Việt Nam.
7. Cung cấp, hướng dẫn cho các thành viên tham gia có kiến thức kinh doanh cũng như phát triển kinh doanh đúng theo pháp luật, tiêu chí ngành nghề.

III. Đối tượng thành viên được tham gia

Thành viên được mở cho bất cứ ai quan tâm đến ngành công nghiệp làm đẹp nhưng mang lại lợi ích cho:
– Chủ các cơ sở làm đẹp, spa chăm sóc da, tóc, móng, trang điểm
– Chuyên gia, chuyên viên, điều hành, quản lý trong lĩnh vực da, tóc, móng, trang điểm
– Nhà cung cấp sản phẩm và thiết bị làm đẹp
– Tư vấn chuyên môn làm đẹp, kiến trúc sư, nhà thiết kế
– Trung tâm đào tạo spa, sức khỏe, làm đẹp
– Chủ khách sạn và những người trong nghành khách sạn
– Công ty, đại lý du lịch, lữ hành và các đối tượng khác trong ngành công nghiệp du lịch
– Sức khỏe, truyền thông

LƯU Ý: CHỈ NHỮNG THÀNH VIÊN ĐƯỢC HỘI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN MỚI LÀ HỘI VIÊN CHÍNH THỨC VÀ ĐƯỢC HƯỞNG CÁC LỢI ÍCH CỦA HỘI

IV. Lợi ích của thành viên:

– Là thành viên của Hội đào tạo – phát triển nghề làm đẹp Việt Nam được nhà nước công nhận và bảo trợ.
– Được hội bảo vệ quyền, lợi ích theo quy định pháp luật Việt Nam và nước liên quan.
– Được đề đạt nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mình phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của hội.
– Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước có liên quan.
– Được đề đạt nguyện vọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hội.
– Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.
– Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
– Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội hoặc hội nghị của Hội thì hội viên có thể ủy nhiệm người đại diện tham dự.
– Được cấp thẻ hội viên
– Được giới thiệu hội viên mới.
– Được khen thưởng theo quy định của Hội về thành tích trong lĩnh vực hoạt động của Hội và những đóng góp xây dựng, phát triển Hội.
– Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên, trong trường hợp này hội viên cần phải thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban Thường vụ và sẽ nhận được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hội trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn bản của hội viên.
– Bản tin của website cung cấp các thông tin và xu hướng ngành làm đẹp của trong nước và quốc tế mới nhất.
– Cơ hội học hỏi của các chuyên gia Việt Nam và thế giới.
– Và trong tương lai gần cơ sở làm đẹp của các thành viên được hội công nhận và cấp chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, sản phẩm, chuyên môn, không gian….Một tài sản quý giá để thúc đẩy doanh nghiệp của thành viên phát triển.

V. Nghĩa vụ của hội viên:

– Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ, các nghị quyết, quyết định của Hội, góp phần tích cực xây dựng và phát triển Hội.
– Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội: đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
– Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Hội: cung cấp cho Ban Thường vụ các thông tin cần thiết liên quan để phục vụ cho hoạt động của Hội.
– Đóng hội phí đầy đủ, đúng quy định của Hội.
– Bảo vệ uy tín của Hội.Tích cực tham gia vào việc mở rộng, phát triển và nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội.
– Hội viên là tổ chúccó trách nhiệm báo cáo với Ban Thường vụ Hội về tình hình, kết quả hoạt động của đơn vị theo thời gian đã thông nhất trong điều lệ.