Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy

Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam là tổ chức tự nguyện, trực thuộc Hiệp hội giáo dục nghề và nghề công tác xã hội Việt Nam. Hội thành lập nhằm tập hợp, kết nối và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức cùng doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam. Trong những tháng đầu năm 2023, Hội đã tập trung thực hiện công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo Hội và các Ban chuyên môn, các Hội tỉnh, thành phố.

Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam được thành lập nhằm cung cấp dịch vụ làm đẹp chất lượng cao, hỗ trợ và gắn kết tất cả các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong ngành làm đẹp tại Việt Nam. Hội đồng thời là cầu nối truyền tải và phản hồi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong ngành làm đẹp nhằm tạo sự thông hiểu, đồng thuận cùng hướng tới mục tiêu chung.

Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam có 9 ban chuyên môn trực thuộc, bao gồm: Ban Chăm sóc Da – Spa, Ban Phun thêu thẩm mỹ, Ban Thiết kế và tạo mẫu tóc, Ban Trang điểm nghệ thuật, Ban Vẽ móng nghệ thuật, Ban Chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, Ban Đào tạo, Ban Truyền thông và tổ chức sự kiện, Ban Kiểm tra, Văn phòng và các Hội tỉnh, thành phố gồm: Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp thành phố Hồ Chí Minh, Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp MeKong, Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp An Giang và Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Thanh Hóa.

Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam là tổ chức tự nguyện, trực thuộc Hiệp hội giáo dục nghề và nghề công tác xã hội Việt Nam

Trong những tháng đầu năm 2023, Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam đã tập trung thực hiện công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo Hội và các ban chuyên môn. Theo đó:

Về công tác kiện toàn nhân sự Lãnh đạo Hội:

– Bổ nhiệm bà Trần Lan Anh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo công tác xã hội, Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam.

– Cho thôi chức Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chăm sóc Da – Spa Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam theo nguyện vọng đối với bà Nguyễn Phúc Cẩm Anh từ ngày 01/3/2023. Theo đó, bà Nguyễn Phúc Cẩm Anh làm cố vấn chuyên môn chăm sóc da – spa nghề chăm sóc sắc đẹp từ ngày 01/3/2023.

– Cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Hồ Chí Minh ông Nguyễn Ngọc Nhơn từ ngày 15/2/2023. Theo đó, phân công ông Nguyễn Trịnh Phong Dinh, Phó Chủ tịch Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15/2/2023.

Về công tác kiện toàn các vị trí, chức danh các ban chuyên môn:

 Ban Chăm sóc sức khỏe và làm đẹp:

– Phân công bà Trần Lan Anh, Phó Chủ tịch Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam kiêm Trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe và làm đẹp từ ngày 15/2/2023.

– Bổ nhiệm 4 (bốn) Phó trưởng ban:

+ Bà Nguyễn Đào Thu Trang, Giám đốc nhân sự Trung tâm giáo dục nghề Vietmassage giữ chức Phó trưởng ban, phụ trách công tác đối ngoại;

+ Bà Lã Thị Lương, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Lã Thị, giữ chức Phó Trưởng ban, phụ trách công tác chăm sóc và phát triển hội viên;

+ Bà Hoàng Thị Hà Anh, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề Vietmassage, giữ chức Phó Trưởng ban, phụ trách công tác chuyên môn;

+ Ông Hoàng Tránh Tín, Giám đốc Công ty TNHH học viên nghệ thuật Việt Nam, gửi chức Phó Trưởng ban, phụ trách công tác truyền thông và tổ chức sự kiện.

Ban Truyền thông và tổ chức sự kiện:

– Cho thôi giữ chức Trưởng ban Truyền thông và tổ chức sự kiện đối với bà Tổng Hải Bằng từ ngày 01/4/2023. Theo đó, bổ nhiệm bà Đỗ Thùy Dương, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông An An, giữ chức Trưởng ban Truyền thông và tổ chức sự kiện.

Ban Chăm sóc Da – SPa:

– Bổ nhiệm bà Phan Thị Tuyết Thơm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASENA tỉnh Quảng Bình, giữ chức Phó Trưởng ban Chăm sóc Da – SPa – Phụ trách Ban Chăm sóc Da – SPa.

– Bổ nhiệm 04 (bốn) Phó Trưởng ban Chăm sóc Da – Spa:

+ Bà Phạm Thị Đông Xuân, Ceo Công ty TNHH Grand Health Group, giữ chức Phó Trưởng ban Ban Chăm sóc Da – SPa, phụ trách công tác đối ngoại; công tác hợp tác hợp tác quốc tế và công tác truyền thông – tổ chức sự kiện.

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Giảng viên khoa Thẩm mỹ Trường cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam, giữ chức Phó trưởng ban Ban Chăm sóc Da – SPa,  phụ trách công tác chuyên môn, công tác đào tạo, công tác chăm sóc phát triển hội viên.

+ Bà Ngô Thị Thu Trang, Giám đốc quản lý chất lượng, Hệ thống nhượng quyền CLEO NAILS & SPA tại Đà Nẵng, giữ chức Phó trưởng ban Ban Chăm sóc Da – SPa, phụ trách công tác đối ngoại, truyền thông và phát triển hội viên các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

+ Nguyễn Thị Thu Huyền, Giám đốc Minh Anh Beauty Academy, giữ chức Phó Trưởng ban Chăm sóc Da – SPa, phụ trách công tác nội chính kiêm Thư ký.

Công nhận 03 (ba) ủy viên trong Ban:

+ Bà Dương Thị Hồng Vân, Chủ cơ sở Vân Korea Beauty SPa, thị trần Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội,ủy viên Ban Chăm sóc Da – SPa, Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam, phụ trách công tác chuyên môn.

+ Bà Hồ Thị Mai, Chủ cơ sở Thẩm mỹ viện Phương Mai, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ủy viên Ban Chăm sóc Da – SPa, phụ trách công tác chuyên môn.

+ Bà Lê Thị Kim Ánh, Chủ cơ sở ASENA SPa, số 3/238 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, phụ trách công tác chuyên môn, công tác chăm sóc và phát triển hội viên tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Phun thêu thẩm mỹ:

– Cho thôi chức Trưởng Ban Phun thêu thẩm mỹ, Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam đối với ông Lê Quang Tuấn Anh từ ngày 15/2/2023. Theo đó, bổ nhiệm bà Hoàng Thu Hương, Giám đốc Công ty TNHH Aoki, giữ chức Trưởng ban Phun thêu thẩm mỹ từ ngày 15/2/2023.

– Bổ nhiệm 05 (năm) Phó Trưởng ban:

+ Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc Công ty TNHH đào tạo và dịch vụ làm đẹp Minh Thu, Phó Trưởng ban Phun thêu thẩm mỹ, phụ trách công tác chuyên môn.

+ Bà Hà Thị Hoa (Vi Hoa), Giám đốc Công ty TNHH Đẹp Toàn Cầu, giữ chức Phó Trưởng ban Phun thêu thẩm mỹ, phụ trách công tác chuyên môn.

+ Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc Học viện quốc tế Winnie Beauty – Academy, giữ chức Phó trưởng ban Phun thêu thẩm mỹ, phụ trách công tác chuyên môn, công tác đào tạo, công tác chăm sóc và phát triển hội viên.

+ Bà Đặng Thị Chung, Chủ cơ sở Phun thêu Thùy Chung thành phố Hải Phòng, giữ chức Phó trưởng ban Ban phun thêu thẩm mỹ, phụ trách công tác chuyên môn, công tác đào tạo, công tác chăm sóc và phát triển hội viên thành phố Hải Phòng.

+ Bà Nguyễn Thị Tú Ngọc, Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo quốc tế UNNY Beauty, giữ chức Phó ban trưởng, Ban Phun thêu thẩm mỹ, phụ trách công tác chuyên môn, công tác đào tạo, công tác chăm sóc và phát triển hội viên.

Công nhận 02 (hai) ủy viên trong Ban:

+ Bà Vũ Thị Hiền, Chủ cơ sở thẩm mỹ Hiền Beauty, Ủy viên – Thư ký kiêm công tác chăm sóc và phát triển hội viên.

+ Bà Bùi Yến Trang, kỹ thuật phun thêu thẩm mỹ Công ty TNHH đào tạo và dịch vụ làm đẹp Aoki Beauty, ủy viên, phụ trách công tác chuyên môn kiêm kế toán Ban.

Ban Trang điểm nghệ thuật:

– Cho thôi chức Trưởng ban Trang điểm nghệ thuật, Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Thọ (Quân Cá) từ ngày 01/4/2023. Theo đó, bổ nhiệm ông Tạ Mạnh Tưởng, Giảng viên Khoa Chăm sóc sắc đẹp, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội, giữ chức Trưởng ban Trang điểm nghệ thuật.

– Bổ nhiệm 03 (ban) Phó Trưởng ban, gồm:

+ Bà Trần Thị Trang, Giảng viên khoa Chăm sóc sắc đẹp, Trường cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội, giữ chức Phó trưởng ban, phụ trách công tác chuyên môn, công tác đào tạo kiêm thủ quỹ Ban.

+ Bà Lê Thu Trang, Giám đốc Le Trang Makeup Beauty,  Phó Trưởng ban, phụ trách công tác huy động tài trợ; công tác chăm sóc và phát triển hội viên

+ Bà Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Học viện Đào tạo Trang điểm Thuỷ H2O, giữ chức Phó Trưởng ban Trang điểm nghệ thuật, phụ trách công tác chuyên môn, công tác đào tạo, công tác chăm sóc và phát triển hội viên thành phố Hải Phòng.

Hình ảnh một số quyết định trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam: