Hội đồng thi quốc gia số 3 họp trước ngày thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

Sáng ngày 18/11/2021, Hội đồng thi quốc gia số 3 đã họp trực tiếp để bàn về công tác tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 cho nghề chăm sóc sắc đẹp và thiết kế các kiểu tóc.

Nhằm chuẩn bị tốt cho cuộc thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới đây, Hội đồng thi quốc gia số 3 đã có cuộc họp trực tiếp tại Văn phòng Hội Đào tạo – phát triển nghề làm đẹp Việt Nam (VNBA). Cuộc họp dưới sự chủ trì của Ông Phan Sỹ Nghĩa – Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam – Chủ tịch hội đồng thi; tham gia họp trực tiếp gồm các Phó Chủ tịch: Bà Đặng Thị Xuân Hương – Phó Chủ tịch Thường trực Hội VNBA – Phó chủ tịch Hội đồng thi; Các Ủy viên HĐT: Ông Nguyễn Thế Mạnh – Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội VN – Ủy viên Thường trực; Bà Văn Minh Phương – PCT Hội VNBA kiêm trưởng ban Thiết kế  và Tạo mẫu tóc, Bà Dương Thị Thuận, Chánh Văn phòng Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp VN; Các thành viên tham gia họp online: Bà Lê Thị Kiều Duyên – Ủy viên hội đồng thi; Bà Nguyễn Phúc Cẩm Anh – Phó Chủ tịch Hội Đào tạo – Phát triển nghề làm đẹp VN kiêm Trưởng ban Chăm sóc Da SPa, Ủy viên hội đồng thi; Ông Nguyễn Văn Thọ – Trưởng ban Trang điểm nghệ thuật, Ủy viên hội đồng thi; Bà Nguyễn Phương – Đại diện Ban Phụn thêu thẩm mỹ hội VNBA. Tham dự đưa tin cuộc họp: Bà Nguyễn Quỳnh Hoa – Ban truyền thông Hội VNBA.

Tại cuộc họp, Hội đồng thi đã công bố Quyết định số 13/QĐ – BTCTKNNQGVN ngày 02/11/2021 của Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi quốc gia số 3 và trao đổi, xin ý kiến các thành viên Hội đồng thi về dự kiến đã phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng; dự kiến thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng thi; dự thảo chương trình tổ chức thi vào tháng 12.2021; Phương án tổ chức, đề xuất các giải pháp khi tổ chức thi theo kế hoạch phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid -19.

Ông Phan Sỹ Nghĩa – Chủ tịch hội đồng thi cho biết: “Do bối cảnh dịch bệnh công tác tổ chức thi vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch, công tác tổ chức hậu cần phải quan tâm, chú ý đến công tác y tế để đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức cuộc thi”.
Ông Mạnh – Ông Nguyễn Thế Mạnh – ủy viên Thường trực HĐT chia sẻ dự thảo phân công các thành viên Hội đồng thi số 3 nghề chăm sóc sắc đẹp, TK các kiểu tóc chuẩn quốc gia và các module nghề CSSĐ, TK các kiểu tóc.
Bà Dương Thị Thuận – Chánh Văn phòng Hội VNBA, Ủy viên Hội đồng thi chia sẻ về dự kiến chương trình tổ chức thi của Hội đồng thi số 3 nghề Chăm sóc sắc đẹp; nghề Thiết kế các kiểu tóc và các module.
Bà Đặng Thị Xuân Hương – Phó Chủ tịch Thường trực Hội VNBA, Phó Chủ tịch HHội đồng thi số 3: “yêu cầu các Ban chuyên môn đẩy mạnh thêm hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng thí sinh trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi”.
Bà Văn Minh Phương – Phó Chủ tịch Hội VNBA kiêm Trưởng Ban Thiết kế và Tạo mẫu tóc – Ủỷ viên Hội đồng thi số 3 phát biểu: “Ban Thiết kế và Tạo mẫu tóc đã hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức thi cho nghề quốc gia: Thiết kế các kiểu tóc và thi các moldule. Trong thời gian qua Ban cũng đã tích cực tổ chức các hoạt động đào tạo online và trực tiếp để các thí sinh có đầy đủ kiến thức cho kỳ thi trực tiếp sắp tới”.

Các thành viên Hội đồng cũng trao đổi về công tác phòng chống dịch, cụ thể về tình hình tiêm phòng covid -19 của các thí sinh và các chuyên gia huẩn luyện, giám khảo, giám thi….  Tuy nhiên các thành viên Hội đồng thi quốc gia số 3 cũng thống nhất đề nghị Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam xem xét, quyết định thời gian tổ chức thi phù hợp để đảm bảo công tác phòng chống dịch và tổ chức cuộc thi thành công.

Kết thúc buổi họp các thành viên dự họp đều nhất trí với các nội dung dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng thi; dự kiến chương trình tổ chức thi nghề chăm sóc sắc đẹp, Thiết kế các kiểu tóc chuẩn quốc gia và các module nghề Chăm sóc sắc đẹp, Thiết kế các kiểu tóc.

Tuệ Nhi