Quyết định về việc tổ chức chương trình giao lưu, vinh danh cá nhân, tổ chức đào tạo nghề Vẽ móng nghệ thuật

Ngày 27/09/2022, Hội Đào tạo Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam ban hành Quyết định về việc tổ chức chương trình giao lưu, vinh danh cá nhân, tổ chức nghề vẽ móng nghệ thuật (nail) nhân kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam và ngày nhà giáo Việt Nam.

Chương trình được diễn ra dự kiến thời gian như sau:

  • Tại Tp. Hồ Chí Minh: 01 ngày trong khoảng thời gian 17 – 20/10/2022
  • Tại Hà Nội: 01 ngày trong khoảng thời gian 17 – 20/11/2022

Ban Vẽ móng nghệ thuật có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để tổ chức chương trình giao lưu, vinh danh theo đúng pháp luật, Điều lệ và các quy định của Hội. Các kinh phí tổ chức chương trình do Ban Vẽ móng nghệ thuật tự mời tài trợ và đóng góp của các thành viên, hội viên trong Ban.

Toàn văn Quyết định xem tại đây: Quyết định